Aplikacja czujnika gazu BLE

Aplikacja BLE do odczytu czujników gazu

Dla naszego klienta IDT opracowaliśmy aplikację BLE iOS do odczytu czujników gazu. Wyzwaniem było to

Wartości więcej niż czujniki 10 powinny być odczytywane i wyświetlane jednocześnie. Oprócz przeglądu ma

Aplikacja dla każdego czujnika szczegółowego widoku, w którym można przeglądać krzywe wartości, ale także ustawienia czujnika.