Groenewold - nowe media eK - Imprint

Groenewold - NEW MEDIA eK
Wielki Roßbergstr. 3a
26789 Leer

Telefon: + 49 491 960999-00
Fax: + 49 491 960999-09

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Aurich
Numer rejestracyjny: HRA 201396

Nr identyfikacyjny VAT: DE222489119
DUNS No.: 342352888

Właściciel: Dipl. Inf. Björn Groenewold

Adres pocztowy Berlin:

Groenewold - NEW MEDIA eK
Friedrichstr. 123
10117 Berlin
Telefon: + 49 30 21783265

Lokalizacja adresu pocztowego Hamburg:

Groenewold - NEW MEDIA eK
Winterhuder Weg 29
22085 Hamburg
Telefon: + 49 40 76122128

Wsparcie prawne:

kancelaria
RAe Dr. Fenner Bockhöfer Henkys
Words 11
26789 Leer

Telefon: + 49 491 441-8
Faks: + 49 441-900

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi Aby wyświetlić JavaScript musi być włączona!

1. Inhalt des Onlineangebotes
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji dostarczonych. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub powstałe wskutek użycia lub niewłaściwego stosowania wszelkich informacji przekazanych za pomocą nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor nie jest sposób celowego lub rażącego zaniedbania wina.
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez osobnego zawiadomienia w celu uzupełnienia usunąć lub publikacji czasowo lub na stałe.

2. Verweise und Linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności wejdzie w życie tylko w przypadku, gdy autor ma wiedzę o treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści.
Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie łączenia żadne nielegalne treści nie były rozpoznawalne na stronach, do których prowadzą linki. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego też dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich połączonych / połączonych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odniesień w ramach własnej oferty internetowej.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, do wykorzystywania obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów tworzonych przez siebie lub do korzystania z grafiki bez licencji, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów ,
Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiednio obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Z powodu samej wzmianki nie należy wnioskować, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich!
Prawa autorskie do opublikowanych przez samego autora pozostaje wyłącznie z autorem. Powielanie lub używanie takich grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostały przekazane do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem lub poprawne, pozostałe części dokumentu w ich treści i ważności.

Kontakt

Groenewold - NEW MEDIA eK
Wielki Roßbergstr. 3a
26789 Leer

Telefon: + 49 491 960999-00
Fax: + 49 491 960999-09
E-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi Aby wyświetlić JavaScript musi być włączona!

Rozwój aplikacji w Leer Rozwój aplikacji w Oldenburgu Rozwój aplikacji w Bremie Rozwój aplikacji w Hamburgu Rozwój aplikacji w Hanowerze Rozwój aplikacji w Wolfsburgu Rozwój aplikacji w Getyndze Rozwój aplikacji w Hildesheim Rozwój aplikacji w Salzgitter Rozwój aplikacji w Delmenhorst Rozwój aplikacji w Wilhelmshaven Rozwój aplikacji w Emden Rozwój aplikacji w Aurich Rozwój aplikacji w Berlinie

Rozwój aplikacji w Rostocku Rozwój aplikacji w Lubece Rozwój aplikacji w Stuttgarcie Rozwój aplikacji we Frankfurcie Rozwój aplikacji w Kolonii Rozwój aplikacji w Dusseldorfie Rozwój aplikacji w Norymberdze Rozwój aplikacji w Bonn Rozwój aplikacji w Münster Rozwój aplikacji w Osnabrück Rozwój aplikacji w Bielefeld Rozwój aplikacji w Mannheim Rozwój aplikacji w Augsburgu Rozwój aplikacji w Wiesbaden Braunschweig

Rozwój aplikacji w Kilonii Rozwój aplikacji w Magdeburgu Rozwój aplikacji w Erfurcie Rozwój aplikacji w Kassel Rozwój aplikacji w Heidelbergu Rozwój aplikacji w Monachium Rozwój aplikacji w Ulm Rozwój aplikacji w Saarbrücken Rozwój aplikacji w Wiedniu Rozwój aplikacji w Zurychu