Aplikacja - rozwój skanera Zeutschel

Aplikacja Zeutschel Scanner

Dla firmy Zeutschel opracowaliśmy aplikację do sterowania skanerami wewnętrznych skanerów. Aplikacja komunikuje się za pośrednictwem sieci WLAN ze skanerem. O tym można dokonać różnych ustawień skanera, a także przesłać dokumenty do aplikacji.