"Selskapets Groene - nye medier har fått i oppdrag å programmere Messengers Yooyuu for iOS og Android-enheter fra oss Vedkommende teamet gjort gjennom hele utviklingsprosessen stehts egne ideer og forbedringer ett, så fra Yooyuu slutt et flott produkt for våre kunder. Vi håper å fortsette vårt gode samarbeid og gode fellesprosjekter. "

Tilbakemelding fra kunde
Jens Dahmer
YooYuu GmbH

Be om gratis innledende konsultasjon nå!