Presentasjon App - Utvikling for iOS

Presentasjon av bøker

For vår kunde har vi opprettet en multimedieapp. Dette tjener til å presentere nåværende bøker fra utgiveren. I tillegg til en lese- og lyttetest kan brukeren se en presentasjonsvideo og pressemeldinger

  • krav:Design, innfødt utvikling for iOS


til oversikten