BLE Gassensor App

BLE app for å lese gass sensorer

For vår kunde IDT har vi utviklet en BLE iOS app for å lese gass sensorer. Utfordringen her var det

Verdiene av mer enn 10-sensorer skal leses og vises samtidig. I tillegg til en oversikt har

Bruk en detaljert visning for hver sensor, der verdienskurverne kan sees, men også sensorinnstillinger kan gjøres.