Lysstyring via BLE

Kontroller akvariumlyset via Bluetooth Low Energy

Vi mottok bestillingen fra Waltron GmbH for programmering av en belysningskontrollapp.

Ved hjelp av appen kan daglige rutiner defineres og sendes via Bluetooth til lysstangen. En fastvareoppdatering av belysningskontrollen er også mulig.


til oversikten