Cichlidenland App - Utvikling for iOS og Android

Visning av lagerlisten og nyheter

Den Cichlidenland app presenterer tilbudet av Cichlidenland GmbH ved siden av en nyhetsseksjon og en aksje liste som oppdateres hver via RSS-feed fra en Joomla CMS ute er ett område medier som presenterer de nyeste bildene og videoene. Bildene lastes fra hjemmesiden og caches, slik at en offlinevisning er mulig.


til oversikten