amieca AG TV App - Utvikling for Android

HD video dekoding

For amieca AG har vi utvidet den eksisterende Android TV-appen med HD video-dekoding. Utfordringen var blant annet den raske vekslingen mellom strømmene og den flytende representasjonen av HD-innhold, slik at systemet er egnet for bruk som et TV-apparat.

Som en løsning har vi integrerte deler av Open Source VLC-prosjektet i den eksisterende appen.

  • kunde:amieca AG
  • krav: Innfødt apputvikling for Android, trening i VLC-prosjektet


til oversikten