Active Balance App - Utvikling for iOS

Beregning av eiendeler

For Activ Bilanz GmbH har vi opprettet en Active Blinanz app for beregning av eiendeler.

  • kunde:Aktiv balanse GmbH
  • krav:Design, innfødt apputvikling for iOS
  • nettside:www.activbilanz.de/


til oversikten