kompas bekalan

Pembentangan opsyen bekalan syarikat anda sendiri

Untuk GHD Gesundheits GmbH kami telah membuat portal untuk memaparkan pilihan penjagaan. Portal ini dilekatkan ke pelbagai sistem melalui antara muka dan boleh dilakukan dengan hanya beberapa klik

tunjukkan pilihan bekalan di seluruh Jerman

  • pelanggan:GHD Health GmbH
  • Keperluan: Perancangan, pembangunan portal berdasarkan php / mysql / jquery dan dok dengan pelbagai sistem ERP


kepada gambaran keseluruhannya