App Collection - развој за Windows Phone

Акција за промоција на Nokia

За промоција на Nokia, развивме апликација за Windows Phone 8 за собирање на податоци. Корисникот има можност да внесува различни податоци и да додава слика на него. Податоците ќе бидат испратени по е-пошта и зачувани на FTP-сервер.

  • клиент:Nokia
  • барања:Дизајн, мајчин развој за Windows Phone 8


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!