myKonferenz App - Развој за iOS и Android

Воспоставување и управување со конференции

За нашиот клиент Mobileextension развивме апликација MyKonferenz24 за iOS и Android. Апликацијата ви овозможува да креирате и управувате со конференции. Администраторот на конференцијата исто така има можност да ги покани учесниците за време на повикот или, доколку е потребно, да ги отстрани од конференцијата.

  • клиент:MobileExtension GmbH
  • барања:Дизајн, мајчин развој за iOS и Android
  • Веб-страница:www.mobileextension.de


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!