myHomezone апликација - развој за iOS и Android

Независен фиксен телефонски број на провајдер како апликација

Myhomezone24 е независна фиксна телефонска апликација за услуги на паметен телефон. Со апликацијата MyHomezone24, секогаш сте на располагање било каде во Германија на фиксен број, покрај бројот на вашиот мобилен телефон. Ако повикувачот на вашиот MYHOMEZONE24 "број има фиксен фикс, повикот е слободен за него. За вас, повикот како резултат на повик од MYHOMEZONE24 "е исто така бесплатен, се додека имате фиксна стапка или фиксна стапка и се регистрирани во германска мобилна мрежа. Секогаш можете да го повикате мобилниот телефон со вашиот мобилен телефон, но не треба да го откривате вашиот мобилен број. Исто така, со промена на вашиот мобилен број ќе останете под вашиот добро познат MYHOMEZONE24 "број мобилен достижимо! Апликацијата е достапна за паметните телефони на iOS и Android.

  • клиент:LineCall GmbH
  • барања:мајчин развој за iOS и Android


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!