Metropol FM App - Развој за iOS и Android

Стандардно Радио

Од компанијата Метропол FM GmbH & Co KG добивме наредба, постојните iOS верзија на радио да се обнови стан во пристаништето на Андроид. Апликацијата нуди неколку потоци на германско-турско радио.


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!