Илка Groenewold App - развој за iOS и Android

Ексклузивна содржина на барање

Апликацијата од презентерот во Хамбург. Таа ги носи сите вести и информации за Илка Груневолд на iPhone и iPod touch. Со апликацијата секогаш се достапни ексклузивни содржини: слики, вести, CV, итн.

  • клиент:Ilka Groenewold
  • барања:Дизајн, мајчин развој за iOS и Android
  • Веб-страница:www.ilkagroenewold.de


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!