Апликација Handychat - Развој за Андроид

Разговор на паметен телефон

За нашиот клиент Handychat.de создадовме апликација во која корисникот може да ги види тековните простории за разговор или броеви. Податоците или страниците може да се администрираат преку backend.

  • клиент:OIM24 GmbH & Co. KG
  • барања:мајчин развој за Андроид
  • Веб-страница:www.handychat.de


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!