ePUB Reader - развој за iOS, Android и Windows

Нашиот клиент frewerk B ни нареди да создадеме свој ePUB Reader за iOS, Android и Windows. Читателот ги добива своите податоци или ePUBs од централен сервер. EPUBs се повеќејазични, содржат фотографии и видеа и се поврзани со корисничка сметка.

  • клиент:франшиза Б
  • барања:мајчин развој за iOS, Android и Windows
  • Веб-страница:www.freiwerk-b.de/


на преглед