Контрола на подигање преку Bluetooth Ниска енергија

Контрола на седишта со помош на Bluetooth ниска енергија

Од нашиот клиент добивме цел на контрола на лифтот преку Bluetooth Low Energy.

Апликацијата овозможува контрола на седиште и го пребарува BLE ресиверот со најдобра врска при контрола и, доколку е потребно, автоматски го менува, така што нема прекин поради слаб сигнал.

  • Клиент: не е објавен
  • барања: Дизајн, развој на апликации за iOS и Android


на преглед