Обработка на плаќања за логистички компании

Апликација за плаќање преку WLAN терминал за плаќање

Од нашиот клиент од јужна Германија добивме налог за развој на апликација за обработка на плаќања за логистички компании.

Апликацијата комуницира со терминал за картички, поврзан преку Wi-Fi, овозможувајќи исплата на дебитни и кредитни картички.

  • Клиент: не е објавен
  • барања: Дизајн, развој на апликации за Андроид


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!