Контрола на светлината преку BLE

Контролирајте ја аквариумската лента преку Bluetooth со ниска енергија

Добивме нарачка од Waltron GmbH за програмирање на апликација за контрола на осветлување.

Со користење на апликацијата, секојдневните рутини можат да се дефинираат и да се испратат преку Bluetooth на лентата со ламби. Можно е и ажурирање на фирмверот на контролата на осветлување.

  • Клиент: WALTRON GmbH
  • барања: Дизајн, развој на апликации за iOS
  • iOS апликација:Превземи
  • Веб-страница:www.daytime.de


на преглед