2nd Dentistopinion

Аукција портал за стоматолошки услуги

За нашиот клиент создадовме аукциски портал за стоматолошки услуги. Пациентот може да го постави својот план за лекување по регистрацијата. Ова е разгледано од тимот и од него

создаде аукција која им овозможува на стоматолозите да конкурираат на 3 со денови за да добијат нарачка од пациентот. Пациентот може делумно да заштеди до 40% од трошоците.

  • клиент:2nd Dentistopinion
  • Барања: Планирање, развој на портал базиран на php / mysql / jquery


на преглед