Вибратисимо продавница - развој

Магазин за развој базиран на Magento

За производителот на гумени производи Амор реализиравме систем на продавници базиран на Magento. Во прилог на класичните опции за плаќање, како што се авансно плаќање, презиме, кредитна картичка и Paypal, продавницата исто така содржи и поврзување со внатрешно управување со стоките.

  • Клиент: Amor Gummiwaren GmbH
  • барања: Magento продавница систем и проширување, дизајн
  • Веб-страница: http://vibratissimo.shop


на преглед