App - развој на Zeutschel скенер

Апликација за скенер на Zeutschel

За компанијата Zeutschel развивме апликација за скенер контрола на скенерите во куќата. Апликатот комуницира преку WLAN со скенерот. За ова може да се направат различни поставувања на скенерот, а документите се пренесуваат и во апликацијата.