Развој на апликации на GIB

GIB - App

Во соработка со рекламна агенција, ја развивме апликацијата GIB за iOS и Android. Со апликацијата, клиентот е секогаш ажуриран. Апликацијата претставува вести, слики, семинари и настани.

  • клиент:GIB
  • Потребно: Programming


на преглед