Апликација Brita Filtermanager - развој за BlackBerry

Потсетник за замена на филтри преку паметен телефон

Ја креиравме апликацијата BRITA Professional FilterManager за BB10 и BB7. Апликацијата овозможува потсетување по внес на календар или е-пошта, кога следнава размена на филтри е неизбежна.

  • клиент:BRITA GmbH
  • барања:мајчин развој за Blackberry 10 и 7
  • Веб-страница:www.brita.de


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!