BMW Tekken - развој на веб-сајтови базирани на CMS

Презентација на филијали, услуги и возила

За дилерското возило Tekken создадовме нова веб-страница на BMW Tekken, базирана на Joomla CMS. По кратка обука тимот може самостојно да ја промени или да ја прошири содржината на веб-страницата.

  • клиент:Autohaus Tekken GmbH
  • Барања: Развој на веб-страници, технички совети
  • Веб-страница:http://www.tekken.de


на преглед