amieca AG TV App - Развој за Андроид

HD видео декодирање

За amieca AG ја проширивме постоечката апликација на Android TV со HD видео декодирање. Предизвикот беше, меѓу другото, брзо префрлување помеѓу потоци и течна застапеност на HD содржини, така што системот е погоден за употреба како телевизор.

Како решение, имаме интегрирани делови од VLC проектот со отворен код во постоечката апликација.

  • клиент:amieca AG
  • барања: мајчин развој на апликации за Андроид, обука во VLC проектот


на преглед