Апликација AKHolding - Развој за iOS и Android

презентација на апликацијата

За нашиот клиент AKHolding развивме презентациска апликација (Android таблет + ipad).

Апликацијата прикажува PDF документ. При секој почеток, апликацијата проверува дали новата верзија е зачувана на серверот и ја нуди за преземање во апликацијата.

Комуникацијата помеѓу апликацијата и серверот се одвива преку FTP протокол, така што развојот на API не е потребен. На страната на серверот е потребен само еден FTP сервер.

Апликацијата е дистрибуирана преку Enterprise Developer Account и не е достапна во App Store. Апликацијата е достапна за iOS и Android таблети.

  • клиент:АК Холдинг GmbH & Co. KG
  • барања:Дизајн, програмирање
  • Веб-страница:www.ak-holding.de


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!