Активна рамнотежа - развој за iOS

Пресметка на средства

За Activ Bilanz GmbH креиравме апликација Active Blinanz за пресметка на средства.

  • клиент:Активен биланс на состојба GmbH
  • барања:Дизајн, мајчин развој на апликации за iOS
  • Веб-страница:www.activbilanz.de/


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!