Презентација App - Развој за iOS

Презентација на книги

За нашиот клиент, создадовме мултимедијална апликација. Ова служи за прикажување на тековните книги од издавачот. Покрај тестот за читање и слушање, корисникот може да гледа видео презентација и соопштенија за печатот

  • барања:Дизајн, мајчин развој за iOS


на преглед