"Компанијата Groenewold - NEW MEDIA има развиено plug-in за Cordova / Phonegap проект во наше име, соработката беше примерна, резултатот беше точно во согласност со спецификациите, а документацијата е јасна и разбирлива и се надеваме на понатамошна соработка во иднина проекти. "

клиент повратни информации
Ролф Дорман
Развој на софтверот / Rösler Software Engineering