"Го имплементиравме нашиот прв проект со Groenewold - NEW MEDIA и многу се задоволни од развојот на iOS апликација за читање и визуелизација на сензорни податоци преку Bluetooth." Groenewold нè поддржа во планирањето и потоа Соработката беше одлична и секогаш забавна, бидејќи вработените имаат многу добра експертиза и добри идеи за имплементација, а резултатот е токму она што го имавме на ум многу да се препорача! "

клиент повратни информации
Franziska Näpelt
IDT Europe GmbH