Gold Rush

Gold Rush

Jūs esat zelta raktuve. Iegūstiet pēc iespējas vairāk zelta tīrradņi!

Izmantojiet savu satvērēja rīku, lai iegūtu zeltu un citas dārgumus no zemes.