Tekstilės spauda „Albers Shop“ - plėtra

Parduotuvės kūrimas pagal „Magento“

Mes perėmome esamos „Albers“ parduotuvės priėmimą, priežiūrą ir išplėtimą iš Aschendorfo.

Tekstilės spaudos „Albers Shopsystem“ pagrindas yra „Magento“ ir buvo pritaikytas pagal reikalavimus.


į apžvalgą