در عشق با شمال - اداره

پشتیبانی فنی و بهینه سازی

نگهداری سرور و بهینه سازی عملکرد پایگاه داده MySQL و نیز سرورهای آپاچی.

  • مشتری:Verliebt-im-Norden.de
  • مورد نیاز:مشاوره فنی و همچنین بهینه سازی عملکرد
  • وب سایت:www.verliebt-im-norden.de


به نمای کلی