"این شرکت Groenewold - رسانه های جدید از Yooyuu در نهایت یک محصول عالی برای مشتریان ما داده شده است که وظیفه برنامه نویسی رسولان Yooyuu برای دستگاه های iOS و آندروید را از ما تیم صالح ساخته شده در سراسر فرایند توسعه stehts ایده ها و پیشرفت های خود، به طوری که. ما امیدواریم همکاری خوب و پروژه های مشترک ما را ادامه دهیم. "

ضوابط
جانس دهر
YooYuu GmbH

اکنون از مشاوره اولیه رایگان خود درخواست کنید!