برنامه جمع آوری اطلاعات - توسعه برای ویندوز تلفن

ارتقاء نوکیا

برای ارتقاء نوکیا، ما یک برنامه Windows Phone 8 برای جمع آوری داده ها ایجاد کرده ایم. کاربر امکان وارد کردن داده های مختلف و اضافه کردن عکس به آن را دارد. داده ها از طریق ایمیل ارسال می شوند و در یک سرور FTP ذخیره می شوند.

  • مشتری:نوکیا
  • مورد نیاز:طراحی، توسعه بومی برای Windows Phone 8


به نمای کلی