سنسور گاز BLE برنامه

برنامه BLE برای خواندن سنسورهای گاز

برای IDT مشتری ما، ما یک برنامه iOS BLE برای خواندن سنسورهای گاز طراحی کرده ایم. چالش اینجا بود

مقادیر بیش از سنسورهای 10 باید به طور همزمان خوانده شوند و نمایش داده شوند. علاوه بر یک مرور کلی،

برنامه برای هر حسگر یک دیدگاه دقیق، که در آن می توان منحنی ارزش را مشاهده کرد، همچنین می توان تنظیمات سنسور را انجام داد.