کنترل از طریق بلوتوث کم انرژی

کنترل آسانسور صندلی با استفاده از کمترین انرژی بلوتوث

از مشتری ما، سفارش کنترل آسانسور از طریق بلوتوث کم انرژی دریافت کردیم.

برنامه اجازه می دهد تا کنترل یک صندلی و جستجو برای گیرنده BLE با بهترین ارتباط در حین کنترل و در صورت لزوم، آن را به صورت خودکار تغییر می دهد به طوری که هیچ وقفه ای به دلیل یک سیگنال ضعیف وجود دارد.

  • مشتری: منتشر نشده است
  • مورد نیاز: طراحی، توسعه برنامه برای iOS و Android


به نمای کلی