نرم افزار Brita Filtermanager - توسعه برای Blackberry

یادآوری جایگزینی فیلتر از طریق گوشی هوشمند

ما برنامه FilterManager BRITA را برای BB10 و BB7 ایجاد کرده ایم. این برنامه اجازه می دهد تا یادآوری با ورود تقویم یا ایمیل، زمانی که مبادله فیلتر بعدی قریب الوقوع است.

  • مشتری:BRITA GmbH
  • مورد نیاز:توسعه بومی برای Blackberry 10 و 7
  • وب سایت:www.brita.de


به نمای کلی

اکنون از مشاوره اولیه رایگان خود درخواست کنید!