برنامه AKHolding - توسعه برای iOS و آندروید

ارائه برنامه

برای مشتری AKHolding ما یک برنامه ارائه (تبلت اندرویدی + iPad) را توسعه داده ایم.

این برنامه یک سند PDF را نشان می دهد. در هر شروع، برنامه بررسی می کند که آیا نسخه جدید در سرور ذخیره شده است و آن را برای دانلود در برنامه ارائه می دهد.

ارتباط بین برنامه و سرور می گیرد از طریق پروتکل FTP، بنابراین توسعه API لازم نیست. در سمت سرور، تنها یک سرور FTP ضروری است.

برنامه از طریق حساب سازنده سازمانی توزیع شده است و در فروشگاه App در دسترس نیست. این برنامه برای تبلت های iOS و Android در دسترس است.

  • مشتری:AK Holding GmbH & Co. KG
  • مورد نیاز:طراحی، برنامه نویسی
  • وب سایت:www.ak-holding.de


به نمای کلی