OTB برنامه کابین خلبان

برنامه برای ورود سفارش برای OTB GmbH

برای مشتری مراقبت های بهداشتی ما، ما یک برنامه کابین خلبان برای ورود سفارش برای لوازم کمکی ایجاد کرده ایم. این برنامه به طور مداوم چند صد هزار اطلاعات مشتری و محصول را نگه می دارد. این برنامه به طور کامل آفلاین کار می کند و می تواند به صورت دلخواه با سرور هماهنگ شود. این در حال حاضر روزانه توسط چند صد نماینده فروش مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های دیگر عبارتند از:

- پشتیبانی کامل PDF (فرم ها و غیره)
- پرداخت کارت EC از طریق AppidKey
- ماژول رسانه ای با جریان ویدئو
- مدیریت شکایت

  • مشتری:OTB GmbH
  • مورد نیاز:برنامه نویسی برنامه برای iPads
  • وب سایت:https://www.otb.info


به نمای کلی