Groenewold - رسانه های جدیدی از سازمان های خیریه حمایت می کنند

Groenewold - رسانه های جدید eK در حال حاضر از امکانات زیر پشتیبانی می کند:

رادیو Ostfriesland

برای رادیو Ostfriesland ما برنامه جریان برای iOS و آندروید را توسعه داده اند.

با نرم افزار، رادیو Ostfriesland می توانند شنوندگان را بشنود در سراسر جهان ایستگاه های مورد علاقه خود را، فقط باز، شروع به جریان و خاموش می روید ...

پاشنه wat besünners!

"رادیو Ostfr" در فروشگاه App - iTunes - اپل

"رادیو Ostfr" در فروشگاه Google Play

رادیو نجات دهنده

ما همچنین از رادیو Retter با برنامه رادیویی که توسط ما برای iOS و Android Radio Ostfriesland توسعه داده شده است پشتیبانی می کنیم، ما یک برنامه جریان برای iOS و اندروید توسعه داده ایم.

"رادیو نجات دهنده" در فروشگاه App - iTunes - Apple

"رادیو نجات دهنده" در فروشگاه Google Play

آیا شما علاقه مند به تبدیل شدن به حامی ما هستید؟ ما را بنویسید و ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد