تیم Groenewold - رسانه های جدید

تیم ما متشکل از

متخصصان IT, دانشمندان کامپیوتر با مدرک دانشگاهی و نیز طراحان مورد مطالعه قرار گرفتند. هر کارمند تمرکز خود را به عنوان یک تیم دارد.

به طور کلی، یک کارمند فقط یک سیستم عامل را توسعه می دهد تا بتواند با آن هماهنگ شود و آموزش بیشتری دریافت کند.

آنتون مولر
آنتون مولر
توسعه دهنده سیار
مارتین کول
مارتین کول
توسعه دهنده وب و پشت صحنه
مسیحی کرامر
مسیحی کرامر
توسعه دهنده وب و پشت صحنه
پاتری هافمن
پاتری هافمن
توسعه دهنده وب و پشت صحنه
شاخ ایلکا
شاخ ایلکا
توسعه دهنده وب و پشت صحنه