برنامه - اسکنر Zeutschel توسعه

Zeutschel Scanner App

برای Zeutschel شرکت ما یک برنامه برای کنترل اسکنر از اسکنر داخلی ساخته شده است. این برنامه از طریق WLAN با اسکنر ارتباط برقرار می کند. درباره این تنظیمات مختلف اسکنر می توانید ساخته شود و همچنین اسناد به برنامه منتقل می شود.