CRV Repromanager App - توسعه برای iOS و آندروید

ReproManager

برنامه Repromanager CRV مشتری ما از شناسایی گرما و تلقیح از کشاورز پشتیبانی می کند. سنسور ها اطلاعات حیوانات را که از طریق خدمات وب به برنامه ارسال می شوند، ضبط می کنند. با چند کلیک، او همچنین می تواند تلقیح را سفارش دهد.

این برنامه برای گوشی های هوشمند و رایانه های لوحی iOS و Android ساخته شده است.

  • مشتری:CRV آلمان GmbH
  • مورد نیاز: طراحی، توسعه برنامه برای iOS و Android
  • برنامه iOS:دانلود
  • برنامه های آندروید:دانلود
  • وب سایت:crv4all.de


به نمای کلی