کنترل نور از طریق BLE

کنترل نورآبار آکواریوم از طریق بلوتوث کم انرژی

ما سفارش از Waltron GmbH را برای برنامه نویسی یک برنامه کنترل روشنایی دریافت کردیم.

با استفاده از این برنامه، روزانه می تواند تعریف شده و از طریق بلوتوث به نوربر ارسال شود. به روز رسانی سیستم عامل کنترل نور نیز امکان پذیر است.

  • مشتری: WALTRON GmbH
  • مورد نیاز: طراحی، برنامه توسعه برای IOS
  • برنامه iOS:دانلود
  • وب سایت:www.daytime.de


به نمای کلی