Craftbeer Coin App و ERC20 Token

نشانه های برنامه و ERC20 برای یک کارخانه آبجو

توسعه برای IOS برنامه اجازه می دهد تا سفارش آبجو در کارخانه های آبجو. روش پرداخت یک نشانه ERC20 ویژه ایجاد شده است. توکن را می توان از طریق پرداخت کارت اعتباری از طریق صرافی یا داخل برنامه خریداری کرد. این برنامه به مکانهایی تقسیم شده است که در آن نه تنها کالای ارائه شده بلکه رویدادها و تخفیف ها را نیز می توان تنظیم کرد. زیرساخت سرور برای پردازش سفارش و ارتباط با Etherium Blockchain مورد نیاز برنامه نیز توسط ما توسعه یافته است.

  • مشتری:آبجو آلمانی کرافت
  • مورد نیاز: برنامه نویسی برنامه ، نشانه های ERC20 و زیرساخت های سرور
  • برنامه iOS:دانلود
  • وب سایت: https://www.craftcoin.company


به نمای کلی