iScanTicket App - توسعه برای iOS

برنامه کنترل بلیط

برنامه iScanTicket برای اعتبار سنجی بلیط در حوادث. یک برنامه بارکد برای آی فون به عنوان «بارکد اسکنر تلفن همراه» در ارتباط با یک سرور HTTP (پایگاه داده MySQL). از آنجا که از پروتکل HTTP استاندارد استفاده می کند، هر کسی می تواند از آن استفاده کند و آن را برای هر وب سرور پیکربندی می کند.

  • مشتری:Adrian Sangeorgean AS واحد EC Mediareload GbR
  • مورد نیاز:طراحی، توسعه بومی برای iOS


به نمای کلی